Qui som i què fem?

Plaça de La Granja
La Associació de Veïns de La Granja fou creada al 1989 pels veïns del Barri de La Granja, un petit barri obrer d'El Prat de Llobregat. Les principals funcions de la associació son: cohesionar als socis i veïns, assumir la representació dels seus interessos, així com adoptar aquelles resolucions que afectin aquests interessos, en busca de la millora de la vida comunitària de la zona i de la ciutat.

Promocionar, assumir, gestionar, patrocinar i fer  espectacles, activitats de lleure i, en general totes aquelles iniciatives que es considerin d'interès i conforme a la seva actuació per a la millora i desenvolupament de la comunitat ciutadana. Un altre aspecte bàsic de la associació es buscar respostes i trobar solucions a les necessitats del barri i fomentar l'ajuda mútua.
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA  GRANJA

No hay comentarios:

Publicar un comentario